Agile là gì? Scrum là gì?

Video giúp trả lời những câu hỏi tổng quan về Agile và Scrum như:

2 replies

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Xem thêm: Video: Agile/Scrum là gì? […]

  2. […] chưa biết về Scrum, hãy xem hai video sau để có hiểu biết tổng quan về Scrum: Agile và Scrum là gì? và Scrum hoạt động như thế […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *