Agile là gì? Scrum là gì?

Video giúp trả lời những câu hỏi tổng quan về Agile và Scrum như:

phản hồi

Has one comment to “Agile là gì? Scrum là gì?”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.