Entries by Học viện Agile

Kanban là gì?

Kanban là một phương pháp Agile dựa trên Phương  thức Sản xuất Toyota với bốn nguyên lý: Trực quan hóa công việc Bảng Kanban là công cụ để trực quan hóa công việc. Bảng Kanban bao gồm các cột tương ứng với trạng thái của công việc. Mỗi công việc khi ở trạng thái nào thì được […]