Lịch khai giảng tháng 3 & tháng 4

Nhận ưu đãi cho 5 người đăng ký đầu tiên 15 ngày trước mỗi khóa học:

Địa điểm: Tầng 11,  Tòa nhà văn phòng  MD Complex, Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội.

Khóa học Thời gian  
Pragmatic Scrum 8h30 – 17h30,

18 –19 tháng 3

Đăng ký ngay
Pragmatic Scrum 8h30 – 17h30,

15 – 16 tháng 4

Đăng ký ngay
Kanban 8h30 – 17h30, ngày 25 tháng 3 Đăng ký ngay
Kanban 8:30 – 21:00 các ngày 11– 12 –13 tháng 4 Đăng ký ngay
Kanban 8h30 – 17h30, ngày 29 tháng 4 Đăng ký ngay

phản hồi

Leave a Reply

Your email address will not be published.