Quy trình thực nghiệm

06/04/2016

Quy trình thực nghiệm (empirical process) là quy trình mà kế hoạch và hành động dựa trên kinh nghiệm, không dựa trên yếu tố tiên lượng. Để quy trình thực nghiệm phát huy tác dụng, những tính chất sau phải được đảm bảo: Minh bạch (transparency) Thanh tra (inspection) Thích nghi (adaptation) Những tính chất này […]