Ước tính linh hoạt

06/04/2016

Ước tính linh hoạt (agile estimation) là ước tính tương đối giữa các hạng mục khác nhau. Ước tính linh hoạt không phải để đưa ra các con số chính xác về công sức để hoàn thành mỗi hạng mục như 2 ngày hay 18 giờ. Ví dụ, dự án phát triển website có các […]