Kế hoạch Phát hành

06/04/2016

Trong Agile/Scrum, việc lập kế hoạch phát hành là một việc đơn giản hơn rất nhiều so với sử dụng Gantt Chart trong các mô hình truyền thống. Một cách phổ biến để lập kế hoạch phát hành là sử dụng tốc độ của nhóm và biểu đồ Release Burndown dựa trên Product Backlog đầy […]