Cải tiến sprint với Sailboat

06/04/2016

Sailboat là một kỹ thuật để tiến hành buổi cải tiến dựa trên hình ảnh ẩn dụ của một chiếc thuyền buồm. Nhóm xác định các neo (trở ngại) và gió (yếu tố tích cực) và chọn một vùng để cải tiến. Kỹ thuật này được sử dụng phổ biến trong các buổi Cải tiến Sprint của […]

Cải tiến sprint với SpeedBoat

06/04/2016

SpeedBoat là kỹ thuật để tiến hành buổi cải tiến dựa trên hình ảnh ẩn dụ của một chiếc thuyền cao tốc. Mục đích của kỹ thuật này là xác định độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mà mình cung cấp. Nó được sử dụng phổ biến trong các buổi Cải […]

Cải tiến sprint với Glad, Sad, Mad

06/04/2016

Glad, Sad, Mad là một kỹ thuật để thực hiện buổi cải tiến dựa trên việc phân loại các ý kiến của thành viên thành 3 nhóm: Glad (vui mừng), Sad (buồn), và Mad (tức giận). Những hạng mục nào mà mình cảm thấy hài lòng thì được phân loại vào mục Glad. Những hạng […]