CD – Continuous Deployment

22/11/2016

Triển khai Liên tục (CD) được coi như phần mở rộng của Tích hợp Liên tục (CI). CD là kĩ thuật này được sử dụng để giảm thiểu thời gian chờ, khoảng thời gian mà người dùng thật sự được sử dụng phần mềm với những mã nguồn mới nhất được viết bởi nhà phát […]

DevOps

22/11/2016

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. DevOps là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận hành phần mềm. Khi triển khai kĩ thuật Triển khai Liên tục (CD) sẽ dẫn đến nhu cầu cộng tác […]

Hệ thống Tích hợp Liên tục

22/11/2016

Hệ thống Tích hợp Liên tục là một hệ thống được xây dựng để triển khai Tích hợp Liên tục (CI – Continuous Integration). Hệ thống này bao gồm một số thành phần và cấu hình khác nhau. Đầu vào của hệ thống này chính là mã nguồn riêng lẻ từ các nhà phát triển, […]

AgiCoffee#3-2

[AgiCoffee] Tháng 6/2016 – Docker từ những chiến hào

04/07/2016

Ngày 29/06/2016 AgiCoffee số 3 với chủ đề “Docker từ những chiến hào” đã được chia sẻ bởi anh Nguyễn Ngọc Tú và anh Lê Văn Thuận đến từ NAL Group. Họ là những “kiến trúc sư” kiêm “nhà phát triển cơ sở hạ tầng” trong việc phát triển và vận hành sản phẩm của NAL ở nhiều nền tảng từ Java IoT cho tới PHP và Mobile. Họ đã sử dụng từ những hệ thống máy ảo cho tiến tới việc sử dụng Docker. Bên cạnh đó là những động lực, khó khăn khi áp dụng các công cụ khác nhau như Jenkin, Docker, SonarQube, cũng như cách họ vượt qua khó khăn để có được kết quả hiện tại.

CI – Tích hợp liên tục

07/04/2016

Tích hợp liên tục (Continuous Integration, viết tắt CI) là kĩ thuật hợp nhất thường xuyên mã nguồn từ những nhà phát triển riêng lẻ vào một nhánh chính duy nhất. Khi các thành viên Nhóm Phát triển làm việc trên cùng một sản phẩm, họ thường làm việc trên những phần khác nhau, do […]