Thông tin tuyển dụng…

Học viện Agile tuyển dụng đầu năm 2017

Để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh trong thời gian tới, Học viện Agile tìm kiếm những ứng viên cho các vị trí: Cán bộ quản lí đào tạo, Kế toán tổng hợp, Cán bộ marketing, Lập trình viên.