Thông tin chung

2 giờ học Online
2 ngày workshop (16 giờ)
2 giờ follow up sau 6 tháng
Tối đa 25 học viên
Học trực tiếp hoặc Online qua Zoom

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH AGILE FOR MANAGERS

Trang bị cho nhà quản lý những hiểu biết tổng quan về Agile và kỹ năng cơ bản để áp dụng cho nhóm của mình.

 • Hiểu luồng làm việc của nhóm Agile.
 • Hiểu trách nhiệm của từng vai trò trong nhóm Agile.
 • Hiểu vai trò của việc điều phối và tạo điều kiện trong nhóm Agile.
 • Có gợi ý về áp dụng Agile trong nhóm.
 • Nhớ các nguyên lý của Agile Leadership.
 • Hiểu rõ sự khác biệt về mặt hành vi & lời nói của lãnh đạo Agile và lãnh đạo kiểm soát.
 • Hiểu những rào cản khi áp dụng Agile ở quy mô lớn hoặc tổ chức.
 • Biết một số phương pháp Agile để áp dụng ở quy mô lớn ở những mức độ khác nhau.
 • Hiểu sự khác biệt giữa chuyển đổi và thay đổi để đưa ra những lộ trình phù hợp.
 • Áp dụng được cách thức tổ chức cải tiến.
 • Hiểu quy trình Lean startup.
 • Đặt được mục tiêu OKR.
 • Xây dựng được Product Backlog sử dụng User story mapping.
 • Lập được kết hoạch cho đơn vị trong thời gian ngắn.
 • Điều phối được phiên làm việc hằng ngày.
 • Điều phối được việc cải tiến của nhóm

NỘI DUNG

Bối cảnh VUCA và sự cần thiết của linh hoạt

Tư duy linh hoạt (Agile Mindset)

Khi nào Agile, khi nào không

Agile Leadership

Nhóm Agile

Agile ở quy mô lớn, Tổ chức Agile và văn hóa Agile

Đưa Agile vào phòng ban

LỊCH TRÌNH WORKSHOP

Dẫn nhập

 • Bối cảnh VUCA và sự cần thiết của linh hoạt

Quản lý Agile

 • Tư duy linh hoạt (Agile Mindset)
 • Khi nào Agile, khi nào không
 • Agile Leadership
 • Sự khác biệt giữa lãnh đạo Agile và lãnh đạo ra lệnh kiểm soát
 • Nhóm Agile
 • Hoạch định lại nhóm theo Agile
 • Quy trình khởi nghiệp tinh gọn
 • Tư duy thiết kế
 • Đặt mục tiêu OKR

Quy trình Agile

 • Xây dựng Product Backlog sử dụng User story mapping
 • Lập kế hoạch Sprint
 • Scrum Hằng ngày
 • Sơ kết Sprint
 • Cải tiến

MỤC TIÊU ĐẦU RA

Đánh giá

Bản đánh giá mức độ Agile của quản lý

Product Backlog

Hướng dẫn tạo Product Backlog

Quy trình

Hướng dẫn thực hiện quy trình áp dụng tại nhóm mình

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI

  Thông tin chuyển khoản:

  • Số tài khoản: 06012016001

  • Chủ tài khoản:  Công ty Cổ phần Agilead Global

  • Ngân hàng:    TPBank , Chi nhánh: Mỹ Đình  – Hà Nội

  • Ghi chú : SĐT – Họ và tên – Email – Tên khóa học

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 
  vivian@hocvienagile.com
  096-997-2469