HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE

Related Posts
Sở hữu tập thể mã nguồn

Sở hữu tập thể mã nguồn động viên mọi người đóng góp ý tưởng mới cho tất cả các phần dự Read more

Phát triển sản phẩm tinh gọn

Hai trụ cột và 14 nguyên tắc là lõi của Tư duy tinh gọn. Tuy nhiên có những nguyên tắc Read more

[Video] Scrum là gì?

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm Read more

Kiểm thử đơn vị trong XP

Kiểm thử đơn vị là một trong những kỹ thuật cốt lõi của Extreme Programming (XP). Nhưng cách kiểm thử Read more