5 giá trị Scrum

5-gia-tri-scrumNăm 2016, dựa trên những ý kiến của cộng đồng trên User Voice hai tác giả đã quyết định cung cấp thêm một bản cập nhật nhỏ nữa với nội dung: Giá trị Scrum (Scrum Value). 5 giá trị đó trong Scrum là:

  1. Tập trung
  2. Dũng cảm
  3. Cam kết
  4. Cởi mở
  5. Tôn trọng

Đọc thêm bài viết: Hướng dẫn Scrum 2016 có gì mới?