CD – Continuous Delivery

Continuous Delivery (CD – Chuyển giao Liên tục) là khả năng đưa những thay đổi về tính năng, cấu hình, sửa lỗi và các thử nghiệm vào vận hành hoặc đến tay người dùng an toàn, nhanh chóng một cách bền vững.

Để đạt được tất cả điều này, cần đảm bảo mã nguồn luôn ở trong trạng thái có thể triển khai, ngay cả khi có sự thay đổi hàng ngày được thực hiện bởi các nhóm với hàng nghìn nhà phát triển.