Design Sprint là gì?

Design Sprint là một chu trình 5 ngày trong đó trả lời được các câu hỏi quan trọng của kinh doanh thông qua Thiết kế, Tạo mẫu và Kiểm thử ý tưởng với các khách hàng. Được phát triển tại GV, đó là một trong những “ý tưởng vĩ đại nhất” về Chiến lược kinh doanh, Đổi mới, Khoa học hành vi, Tư duy thiết kế và hơn thế nữa. Tất cả được gói gọn trong một quy trình được kiểm nghiệm thực tế và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Làm việc cùng nhau trong một Sprint, bạn có thể giảm thời gian đối với các tranh luận không-có-hồi-kết và biến nhiều tháng trời xuống chỉ còn 1 tuần làm việc. Thay vì chờ đợi để cho ra một sản phẩm đơn giản và thử tìm hiểu tính hiệu quả của một ý tưởng,bạn sẽ có các dữ liệu rõ ràng từ một bản mẫu thực tiễn. Sprint tạo ra sức mạnh cho bạn. Bạn có thể dễ dàng thấy trước được tương lai khi sản phẩm đã hoàn thành, phản ứng của khách hàng, trước khi thực hiện bất cứ cam kết “đắt tiền” nào.