Lập trình cặp

Lập trình cặp (Pair Programming) là một cách phát triển phần mềm, ở đó hai nhà phát triển cùng làm việc trên chỉ một máy tính, một người lái (driver), một người làm hoa tiêu (navigator). Người lái tập trung vào sách lước – viết cho mã nguồn chạy được, hoa tiêu tập trung vào chiến lược – giúp cho mã nguồn có thiết kế và giải pháp tốt nhất.

Trong lập trình cặp, hai nhà phát triển nên hoàn đổi vai trò cho nhau một cách liên tục (ví dụ cứ 30 phút) để họ giao tiếp tốt, giữ tinh thần và sức khỏe. Các cặp nên tự chọn những người phù hợp với mình nhất cho tác vụ hiện thời.

Một số lợi ích của lập trình cặp:

  • Lập trình cặp giúp chia việc thực thi và suy nghĩ thành hai vai trò khác nhau. Việc chia này giúp các nhà phát triển tư duy tốt hơn cũng như viết mã tốt hơn. Kết quả công việc tốt hơn. Theo một nghiên cứu lập trình cặp tăng 15% năng suất và ít hơn 15% lỗi
  • Lập trình cặp giúp củng cố thói quen lập trình tốt. Khi lập trình cùng người khác, các nhà phát triển có nhiều sức ép hơn để thực hành thói quen tốt
  • Nhà phát triển tập trung làm việc hơn do ít người làm phiền hơn bởi đang làm việc cùng người khác
  • Tạo sở hữu mã nguồn tập thể cho dự án, do đó nhiều người có hiểu biết sâu hơn về dự án
  • Chuyển giao tri thức, kỹ năng nhanh hơn giữa các thành viên