LeSS là gì?

LeSS là một khung làm việc Agile để mở rộng Scrum cho nhiều nhóm. Khung làm việc này được đúc rút từ những kinh nghiệm của Bas Vodde và Craig Larman trong khi phát triển Agile ở quy mô lớn cho nhiều loại hình công ty, sản phẩm và lĩnh vực công nghệ khác nhau trong mười năm qua.

LeSS gồm có các Nguyên tắc LeSS (LeSS Principle), Khung làm việc, các Hướng dẫn và một bộ các thực nghiệm. Khung làm việc LeSS được phân chia thành hai khung làm việc: LeSS căn bản dành cho 2-8 nhóm và LeSS Huge dành cho 8 nhóm trở lên.

LeSS khác so với các khung làm việc Agile cho diện rộng khác đó là nó cung cấp một khung làm việc tối giản cho phép thực nghiệm trên quy mô lớn, cho phép các nhóm và tổ chức tiến hành thanh tra-thích nghi việc thực hiện dựa trên kinh nghiệm và bối cảnh của họ. LeSS dựa trên ý tưởng rằng việc cung cấp quá nhiều quy tắc, vai trò, tạo tác và và đòi hỏi tổ chức điều chỉnh nó bằng một cách tiếp cận không hoàn thiện cơ bản và thay vì sử dụng một khung làm việc được tối giản và cho phép các tổ chức lắp ghép vào.