Nhóm Scrum

Nhóm Scrum là nhóm tự tổ chức và liên chức năng bao gồm Product Owner (PO), Nhóm Phát triểnScrumMaster. Mô hình Nhóm Scrum được thiết kế để tối ưu hóa sự linh hoạt, sáng tạo và năng suất.

Lưu ý: trong Nhóm Scrum không tồn tại thêm một chức danh nào khác những vai trò trên như quản lý dự án (PM).