Scrum Master có vai trò gì trong scrum

Scrum Master là người đảm bảo sự vận hành tốt của Nhóm Scrum, hướng đến kết quả sản xuất tốt nhất bằng cách tuân thủ nguyên lý, các kỹ thuật và quy tắc của Scrum. ScrumMaster không phải là người quản lý, cũng không phải là lãnh đạo của Nhóm. Thay vào đó, ScrumMaster là người phục vụ Nhóm. ScrumMaster làm tất cả những gì trong thẩm quyền phục vụ Product OwnerNhà Phát triển, và Tổ chức đi đến thành công.

Scrum Master phục vụ Product Owner thông qua một số công việc như:

 • Scrum Master giúp Product Owner tìm kiếm các kĩ thuật quản lý Product Backlog hiệu quả.
 • Scrum Master giúp Nhóm Scrum hiểu sự cần thiết của việc đảm bảo các hạng mục Product Backlog rõ ràng và súc tích.
 • Scrum Master giúp Product Owner hiểu việc lên kế hoạch cho sản phẩm trong môi trường thực nghiệm.
 • Scrum Master đảm bảo rằng Product Owner hiểu cách bố trí Product Backlog sao cho giá trị đạt được lớn nhất.
 • Scrum Master giúp Product Owner hiểu rõ và thực hành sự linh hoạt.
 • Scrum Master hỗ trợ cho các sự kiện Scrum khi cần thiết hoặc được yêu cầu.

Scrum Master phục vụ Nhóm Phát triển thông qua một số công việc như:

 • Scrum Master huấn luyện Nhóm Phát triển cách tự tổ chức và làm việc liên chức năng.
 • Scrum Master giúp đỡ Nhóm Phát triển để tạo ra các sản phẩm có giá trị cao.
 • Scrum Master loại bỏ các rào cản trong quá trình làm việc của Nhóm Phát triển.
 • Scrum Master hỗ trợ cho các sự kiện Scrum khi cần thiết hoặc được yêu cầu.
 • Scrum Master huấn luyện Nhà Phát triển trong trường hợp tổ chức/công ty chưa có hiểu biết và ứng dụng đầy đủ về Scrum.

Scrum Master phục vụ Tổ chức thông qua một số công việc như:

 • Scrum Master dẫn dắt và huấn luyện tổ chức trong việc áp dụng Scrum.
 • Scrum Master lập kế hoạch triển khai Scrum trong phạm vi tổ chức.
 • Scrum Master giúp đỡ nhân viên và các bên liên quan hiểu và triển khai phát triển sản phẩm theo mô hình Scrum và thực nghiệm.
 • Scrum Master tạo ra sự thay đổi làm tăng năng suất của Nhóm Scrum.
 • Scrum Master làm việc với các Scrum Master khác để gia tăng hiệu quả của việc áp dụng Scrum trong tổ chức của mình.

Trọng tâm công việc của Scrum Master thay đổi theo từng giai đoạn, như được mô tả trong hình sau:

Trọng tâm công việc của Scrum Master

Ở giai đoạn đầu thì trọng tâm công việc của Scrum Master tập trung phục vụ Nhà Phát triển và Product Owner. Khi Nhóm Scrum đã đi vào hoạt động tốt thì Scrum Master có thể an tâm và dần dần chuyển trọng tâm sang các đối tượng khác là Tổ chức và Các kỹ thuật phát triển.

Để trở thành một Scrum Master tốt thì cần có một số điều kiện sau:

 • Scrum Master cần làm việc toàn thời gian để phục vụ Nhà Phát triển, Product Owner và Tổ chức cả trong các công việc hiện tại cũng như định hướng lâu dài trong quá trình phát triển.
 • Scrum Master cần am hiểu Scrum. Nếu không, làm sao để có thể trở thành người giảng dạy, hướng dẫn, thực thi và bảo vệ Scrum?
 • Scrum Master cần có kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Scrum Master cần rèn luyện kỹ năng và các phương pháp đào tạo để giảng dạy nhóm về Scrum cũng như về các kỹ thuật phát triển.
 • Scrum Master cần có tinh thần học tập và cải tiến liên tục, bao gồm cả việc củng cố kiến thức và kỹ năng cho bản thân cũng như tạo môi trường học tập liên tục trong Nhóm và Tổ chức.
 • Scrum Master có thể xuất thân từ nền tảng kỹ thuật hoặc không. Nhưng Scrum Master kỹ thuật thì thường có nhiều thuận lợi hơn.

Ở Học viện Agile, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn những kiến thức về Scrum dưới góc nhìn, kinh nghiệm của các chuyên gia Scrum hàng đầu. Vì với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo về Agile/Scrum, chúng tôi hiểu rằng Agile/Scrum học dễ nhưng khó tinh thông, người học rất dễ rơi vào trạng thái biết mà thực ra lại không biết. Bởi Scrum nếu áp dụng chuẩn, đúng thì sẽ vô cùng hiệu quả, còn nếu Scrum sai, Scrum không đúng, hay Scrum không bài bản thì có thể hậu quả để lại khá lớn.

Bạn có thể tìm hiểu mọi kiến thức về Agile/Scrum tại đây