TDD – Phát triển hướng kiểm thử

TDD (Test Driven Development – Phát triển Hướng Kiểm thử) là một phương pháp phát triển phần mềm mà các hoạt động lập trình, kiểm thử và thiết kế được đan xem vào nhau.

Quy tắc của TDD:

 1. Viết một kiểm thử đơn vị để mô tả một mặt của chương trình, kiểm thử vừa viết thường là thất bại bởi tính năng đó chưa được cài đặt.
 2. Viết vừa đủ mã nguồn để vượt qua kiểm thử
 3. Tái cấu trúc mã nguồn tới khi thỏa mãn các tiêu chí của mã tối giản (simple design)
 4. Lặp lại các thao tác trên

tdd

Một số lỗi thường gặp

 • Quên không chạy kiểm thử thường xuyên
 • Viết quá nhiều kiểm thử một thời điểm
 • Viết kiểm thử quá lớn khó hiểu
 • Viết những kiểm thử quá
 • Viết kiểm thử cho những đoạn mã hiển nhiên
 • Không duy trì mã kiểm thử. Mã kiểm thử cũng là mã nguồn
 • Chỉ một số nhà phát triển trong nhóm dùng
 • Khi vượt qua kiểm thử lại nghĩ quá nhiều tới tái cấu trúc