#2021 Planning Poker- Ước tính linh hoạt tối đa năng suất

Planning Poker là một kĩ thuật rất hiệu quả được sử dụng phổ biến để thực hiện ước tính trong Agile, bạn có thể tìm hiểu về bộ poker (bộ bài) này tại đây: Planning Poker.

Khi đã biết về bộ poker này và nhóm của bạn có nhu cầu sử dụng nó cho công việc ước tính các hạng mục Product Backlog, Sprint Backlog trong Scrum? Xin mời thực hiện theo hướng dẫn dưới đây.

Bạn thực hiện ước tính cho hạng mục Product Backlog hoặc hạng mục Sprint Backlog theo các bước sau:

  • Bước 1: Nhóm xác định các hạng mục sẽ được ước lượng.
  • Bước 2: Chọn một hạng mục.
  • Bước 3: Mỗi thành viên sẽ tự xác định điểm (point) tương ứng với nỗ lực mà nhóm cần bỏ ra để hoàn thành hạng mục đó bằng cách chọn một cây poker (quân bài) có số tương ứng. Úp cây poker đã chọn xuống trước mặt.
  • Bước 4: Tất cả thành viên cùng lật cây poker mình đã chọn lên.
  • Bước 5: Nếu cả nhóm cùng chọn một cây poker (cùng số điểm) thì việc ước lượng cho hạng mục đó đã xong. Ghi lại số điểm của hạng mục đó.
  • Bước 6: Nếu có sự khác biệt thì các thành viên lý giải lựa chọn của mình. Thông thường thì chỉ người đưa ra ước lượng thấp nhất và cao nhất cần giải thích lựa chọn của mình. Chú ý nên giới hạn thời gian trình bày là 1 phút cho mỗi người. Sau đó mọi người thực hiện lại Bước 2 cho tới khi hết các hạng mục cần ước tính.

pragmatic-scrum-egd-ftLưu ý: Mỗi hạng mục chỉ nên giới hạn ước lượng trong 3 lần. Tới lần thứ 3 nếu chưa đạt được sự đồng thuận nhóm nên lấy theo số đông hoặc chọn cơ chế khác để không tốn quá nhiều thời gian. Giá trị ở đây là sự trao đổi chứ không phải các con số. Khi cần nhóm có thể mời thêm chuyên gia tham dự cùng để hỏi ý kiến khi không đạt được sự đồng thuận. Hãy nhớ, các con số đó chỉ là ƯỚC LƯỢNG mà thôi.

Cách ước lượng này giúp cho mọi thành viên trong nhóm đưa ra ý kiến một cách độc lập và từ đó họ sẽ giúp nhau tìm ra một cách hiểu đúng về hạng mục sẽ phải làm.

Xem video hướng dẫn Ước tính Linh hoạt với Planning Poker.

(Trích sách Cẩm nang Scrum cho người mới bắt đầu)