Ước tính linh hoạt

Ước tính linh hoạt (agile estimation) là ước tính tương đối giữa các hạng mục khác nhau. Ước tính linh hoạt không phải để đưa ra các con số chính xác về công sức để hoàn thành mỗi hạng mục như 2 ngày hay 18 giờ.

Ví dụ, dự án phát triển website có các hạng mục sau phải hoàn thành là: đăng nhập, đăng ký và lấy lại mật khẩu:

  • Nhóm chọn tính năng đăng nhập là nhỏ và rõ ràng nhất, nên họ cho tính năng đăng nhập 1 điểm.
  • Nhóm cho rằng tính năng đăng ký cần công sức gấp 3 lần tính năng đăng nhập, nên họ cho tính năng đăng ký 3 điểm.
  • Nhóm cho rằng tính năng lấy lại mật khẩu tốn nhiều công sức hơn đăng nhập (1 điểm), nhưng ít hơn đăng ký (3 điểm), nhóm cho tính năng lấy lại mật khẩu 2 điểm.

Ước tính linh hoạt thường được thực hiện bởi nhóm, làm việc dựa trên sự đồng thuận và cố gắng để mỗi thành viên đưa ra suy nghĩ độc lập giúp nhóm có cái nhìn đa chiều hơn. Sử dụng planning poker là một cách phổ biến để đạt được những tiêu chí trên.

Khi ước lượng linh hoạt dùng planning poker, mỗi thành viên có một bộ bài. Khi nhóm ước lượng cho một hạng mục, tất cả thành viên suy nghĩ như ví dụ trên để ước tính và tất cả đồng loạt lật con bài để thống báo quyết định của mình. Nếu các con số đồng nhất hoặc thỏa mãn tiêu chí về sự đồng thuận thì hạng mục đó đã được ước lượng xong. Nếu các con số khác nhau nhiều thì người đưa con số khác biệt nhất (hoặc một người cho cao nhất và một người cho ít nhất) giải thích suy nghĩ của mình, sau đó nhóm lại thực hiện việc chơi bài tới khi đạt được sự đồng thuận. Quá trình giúp nhóm không chỉ ước lượng được các hạng mục mà còn giúp họ hiểu về các hạng mục cũng cách triển khai nó để giảm thiểu rủi ro.