khóa đào tạo Quản lý dự án thực tế theo Agile

Xây dựng tư duy quản trị trong môi trường bất định dành cho Project Manager

Khai giảng  : 22-08-2021