Entries by linhptk

COVID-19 : Lời kêu gọi chuyển đổi số

Sự bùng phát COVID-19 là một thảm kịch sẽ có tác động lan rộng và lâu dài cho nhân loại và nền kinh tế toàn cầu của chúng ta. Khi coronavirus tiếp tục lan rộng trên toàn thế giới, chuyển đổi số (Digital Transformation) ngày càng nhiều doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ các mục tiêu […]

Xây dựng văn hóa làm việc từ xa

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp khi có nhân viên làm việc từ xa là xây dựng văn hóa nhận thức. Nơi làm việc, vị trí hợp tác là những tác động nhằm góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp dường như rất cần thiết trong môi trường […]