Các tài liệu chia sẻ

 • Danh mục kiểm tra của ScrumMaster
 • Danh mục kiểm tra của Product Owner
 • Team Canvas
 • SMART Rubric
 • Danh mục kiểm tra Lập kế hoạch Sprint
 • Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint
 • Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint
 • Các kỹ thuật Cải tiến Sprint
 • Product Backlog template
 • Sprint Backlog template
 • Burndown chart sample
 • Planning Poker

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)

  Các Khoá Học Về Scrum

  Là chứng chỉ Agile phổ biến nhất do giảng viên được cấp phép bởi ScrumAlliance – CST – có uy tín nhiều năm kinh nghiệm ở Mỹ, Úc và châu Á.

  Khóa học 2 ngày sử dụng Scrum để học Scrum giúp học viên hiểu sâu sắc về Scrum và làm chủ các kỹ năng, gia tăng khả năng áp dụng trong thực tiễn để doanh nghiệp sử dụng được phương pháp Agile được lựa chọn nhiều nhất cho sáng tạo, năng suất và chất lượng.

  Là chứng chỉ Agile phổ biến nhất do giảng viên được cấp phép bởi ScrumAlliance – CST – có uy tín nhiều năm kinh nghiệm ở Mỹ, Úc và châu Á.

  Related Posts
  [Cam nang Scrum] Danh mục kiểm tra của Scrum Master
  [Cam nang Scrum] Danh mục kiểm tra của Scrum Master

  Danh mục kiểm tra của Scrum Master

  Danh mục kiểm tra của Product Owner
  [Cam nang Scrum] Danh mục kiểm tra của Product Owner

  Team Canvas
  [Cam nang Scrum] Team Canvas

  SMART Rubric
  [Cam nang Scrum] SMART Rubric

  [av_three_fifth min_height='' Read more