Các danh mục kiểm tra

Đối với những nhóm mới áp dụng Scrum, các vai trò và công việc trong Scrum là khá mới. Để giúp cho các bạn dễ dàng bắt đầu và biết được công việc cụ thể của mình trong từng thời điểm, hãy sử dụng các danh mục kiểm tra được đính kèm sau đây như một gợi ý và hướng dẫn cơ bản nhất.

 • Danh mục kiểm tra Product Owner
 • Danh mục kiểm tra ScrumMaster
 • Danh mục kiểm tra Lập kế hoạch Sprint
 • Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint
 • Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)

  Related Posts
  Lộ trình để trở thành Scrum Master

  Trong một vài năm gần đây, khi Scrum ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp thì cơ hội nghề Read more

  Câu chuyện về Scrum – Learn to Unlearn

  Đã nhiều năm làm trong lĩnh vực đào tạo Agile/ Scrum, chúng tôi nhận ra rất rõ ràng sự phát Read more

  Biểu đồ Sprint Burndown có vai trò gì trong Scrum?

  Hiện nay, biểu đồ Sprint Burndown ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc cung cấp các thông tin Read more

  Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

  Định nghĩa của Sprint Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt Read more