TÓM TẮT:

 • Cung cấp dịch vụ quản lý của Úc
 • 40 người
 • Loại bỏ gần hoàn toàn lỗi trên production
 • Giảm 72% lỗi trên staging

Đưa Scrum vào nhóm phát triển phần mềm cung cấp dịch vụ quản lý ngựa đua và dịch vụ liên quan từ kế toán, chăm sóc sức khỏe,…. cho thị trường Úc đã tăng chất lượng sẩn phẩm lên rất đáng kể sau 2 tháng áp dụng.

 

Hoàn cảnh

Là công ty  phát triển phầm mềm của Úc cho thị trường Úc cũng như toàn cầu. CEO người Úc làm việc với khách hàng để đưa ra các ý tưởng kinh doanh. Nhóm phầm mềm tại Việt Nam làm việc để cụ thể hóa các ý tưởng và vận hành cả trên môi trường sản xuất.

Cách áp dụng

Nhóm Web Scrum:

PM dành 50% vào công việc PO và có sự giúp việc của BA (50%) để làm rõ yêu cầu

Nhóm Phát triển Website:

 1. Tester 1
 2. Testing Leader
 3. Frontend team leader
 4. Frontend developer 1
 5. Frontend developer 2
 6. Backend team leader
 7. Backend developer 1
 8. Backend developer 2

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ CASE STUDY

Là công ty phát triển và phát hành game với 30 nhân viên. Zonmob muốn giảm 30% thời gian phát triển game và chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty.

Xem cách chúng tôi đã đào tạo và huấn luyện các doanh nghiệp toàn áp dụng Agile để gia sự linh hoạt, cải thiện năng suất, tăng năng suất, cải thiện sự gắn bó đội ngũ – động lực làm việc. Chúng tôi đã và đang làm việc với các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, viễn thông, game, công ty sản phẩm, phần cứng, bán hàng và outsourcing

Related Posts
[Video] Scrum là gì?

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm Read more

Để Agile Thất Bại – 20 HƯỚNG DẪN GIÚP BẠN TRÁNH XA THÀNH CÔNG
Để Agile Thất Bại – 20 HƯỚNG DẪN GIÚP BẠN TRÁNH XA THÀNH CÔNG

[avia_codeblock_placeholder uid="0"]
5 BƯỚC ĐỂ CTO VÀ CIO XÂY DỰNG NHÓM AGILE GIÀNH CHIẾN THẮNG [/av_textblock] [av_codeblock Read more