fbpx

Tóm tắt

 • Là công ty phát triển và phát hành game
 • 30 nhân viên
 • Giảm 30% thời gian phát triển game
 • Chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty

 Nhóm được tư vấn phát triển dòng game thủ thành: Tower Defense

Nhóm dự án Tower Defence

 • Project Sponsor: CEO
 • Product Owner: Game Designer
 • ScrumMaster: Co – founder
 • Development Team:
  • 2 Artists
  • 4 developers
 • Other stakeholders:
  • Marketing Team

Scrum

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ CASE STUDY

Fruitful muốn đưa Scrum vào nhóm phát triển phần mềm cung cấp dịch vụ quản lý ngựa đua và dịch vụ liên quan từ kế toán, chăm sóc sức khỏe,…. cho thị trường Úc đã tăng chất lượng sẩn phẩm lên rất đáng kể sau 2 tháng áp dụng.

Xem cách chúng tôi đã đào tạo và huấn luyện các doanh nghiệp toàn áp dụng Agile để gia sự linh hoạt, cải thiện năng suất, tăng năng suất, cải thiện sự gắn bó đội ngũ – động lực làm việc. Chúng tôi đã và đang làm việc với các doanh nghiệp tài chính, ngân hàng, viễn thông, game, công ty sản phẩm, phần cứng, bán hàng và outsourcing