Tóm tắt:

–          Cung cấp dịch vụ quản lý của Úc

–          40 người

–          Loại bỏ gần hoàn toàn lỗi trên production

–          Giảm 72% lỗi trên staging

Đưa Scrum vào nhóm phát triển phần mềm cung cấp dịch vụ quản lý ngựa đua và dịch vụ liên quan từ kế toán, chăm sóc sức khỏe,…. cho thị trường Úc đã tăng chất lượng sẩn phẩm lên rất đáng kể sau 2 tháng áp dụng.

Hoàn cảnh

Là công ty  phát triển phầm mềm của Úc cho thị trường Úc cũng như toàn cầu. CEO người Úc làm việc với khách hàng để đưa ra các ý tưởng kinh doanh. Nhóm phầm mềm tại Việt Nam làm việc để cụ thể hóa các ý tưởng và vận hành cả trên môi trường sản xuất.

Cách áp dụng

Nhóm Web Scrum:

PM dành 50% vào công việc PO và có sự giúp việc của BA (50%) để làm rõ yêu cầu

Nhóm Phát triển Website:

  1. Tester 1
  2. Testing Leader
  3. Frontend team leader
  4. Frontend developer 1
  5. Frontend developer 2
  6. Backend team leader
  7. Backend developer 1
  8. Backend developer 2

ScrumMaster: BA 50%

Quy trình – Scrum với:

Nhóm Scrum Mobile:

PO: Delivery Manager

ScrumMaster: Mobile Team Leader (50% nỗ lực)

Nhóm Phát triển: Các thành viên còn lại của nhóm

Nhóm Mobile phát triển các tính năng sau nhóm website một Sprint để giảm phụ thuộc

Sự kiệnThời gianThời lượngĐịa điểmThành phần
Lập kế hoạch Sprint9:30 Thứ 34 giờPhòng họpNhóm Scrum
Làm mịn Product Backlog1:30 thứ 62 giờPhòng họpNhóm Scrum
Scrum Hằng ngày9:15 hằng ngày trong Sprint15 phútBảng trắngNhóm Phát triển
Sơ kết Sprint13:30 thứ 22 giờPhòng họpNhóm Scrum  & khách mời của PO
Cải tiến Sprint15:45 thứ 21 giờ 30 phútPhòng họpNhóm Phát triển & ScrumMaster
SprintTừ thứ 3 tới thứ 2 tuần sau nữa2 tuần

Luồng xử lý một user story:

Sử dụng Confluence để lưu trữ yêu cầu sản phẩm và các tri thức khác của nhóm và Jira để quản lý kế hoạch và công việc.

Kết quả

Dù chưa thay đổi được điều kiện làm việc, nhưng tinh thần, tính chủ động của nhóm tăng lên đáng kể

DOWNLOAD ĐẦY ĐỦ CASE STUDY

Là công ty công ty phát triển và phát hành game với 30 nhân viên. Zonmob mong muốn giảm 30% thời gian phát triển game và chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty

Là công ty  phát triển phầm mềm của Úc cho thị trường Úc cũng như toàn cầu. CEO người Úc làm việc với khách hàng để đưa ra các ý tưởng kinh doanh. Nhóm phầm mềm tại Việt Nam làm việc để cụ thể hóa các ý tưởng và vận hành cả trên môi trường sản xuất.

Học viện Agile sẽ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để lên chương trình huấn luyện phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.