Case study-Fruitful

Là công ty  phát triển phầm mềm của Úc cho thị trường Úc cũng như toàn cầu. CEO người Úc làm việc với khách hàng để đưa ra các ý tưởng kinh doanh. Nhóm phầm mềm tại Việt Nam làm việc để cụ thể hóa các ý tưởng và vận hành cả trên môi trường sản xuất.

Case study-Zonmob

Là công ty phát triển và phát hành game 30 nhân viên, mong muốn giảm 30% thời gian phát triển game, chuyển từ không đảm bảo tiêu chuẩn sang đảm bảo so với nhu cầu của công ty, nhóm được tư vấn phát triển dòng game thủ thành: Tower Defense