Thông tin tuyển dụng…

Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bán hàng - Tháng 4/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định ví mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…

Tuyển dụng giáo vụ tháng 3/2018

Công ty Cổ phần Agilead Global được thành lập năm 2016 là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý, huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, toàn diện về Agile cùng những tri thức…

Chuyên viên Phát triển Phần mềm Tháng 1/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phát triển phần mềm (Software Developer) Số lượng: 01 người Mô tả công việc: Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm phần mềm. Hỗ trợ…

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing - Tháng 9/2017

Về công ty Công ty Cổ phần Agilead Global được thành lập vào cuối năm 2015 với đội ngũ sáng lập gồm những người giàu kinh nghiệm và đam mê với sự phát triển nền kinh tế sáng tạo của Việt…

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn - Tháng 8/2017

Công ty Cổ phần Agilead Global được thành lập đầu năm 2016 là đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn quản lý, huấn luyện, đào tạo chuyên sâu, toàn diện về Agile cùng những tri…