Certified ScrumMaster 2016 | Học viện Agile


Khóa đào tạo Certified ScrumMaster đầu tiên của năm 2016 do Học viện Agile phối hợp với ShineScrum tổ chức.
Xem chi tiết tại: http://hocvienagile.com/certified-scrum-master/