Danh mục kiểm tra Cải tiến Sprint

Cải tiến Sprint là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint, ngay sau buổi Sơ kết Sprint và trước phiên Lập kế hoạch Sprint tiếp theo. Mục đích của sự kiện này là để cải thiện cách làm việc cho hiệu quả hơn và thú vị hơn sau mỗi Sprint.

Tài liệu hướng dẫn Scrum ghi 'Mục đích của hoạt động Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective) là để: 1. Thanh tra Sprint vừa rồi đã diễn ra như thế nào trên các phương diện con người, quan hệ, quy trình và công cụ; 2. Nhận diện trình tự và sắp xếp các thứ đã làm tốt, và những thứ cần phải cải tiến; 3. Lập một kế hoạch cải tiến cách làm việc của Nhóm Scrum'.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)

  Related Posts
  Lộ trình để trở thành Scrum Master

  Trong một vài năm gần đây, khi Scrum ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp thì cơ hội nghề Read more

  Câu chuyện về Scrum – Learn to Unlearn

  Đã nhiều năm làm trong lĩnh vực đào tạo Agile/ Scrum, chúng tôi nhận ra rất rõ ràng sự phát Read more

  Biểu đồ Sprint Burndown có vai trò gì trong Scrum?

  Hiện nay, biểu đồ Sprint Burndown ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc cung cấp các thông tin Read more

  Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

  Định nghĩa của Sprint Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt Read more