Danh mục kiểm tra Sơ kết Sprint

Buổi Sơ kết Sprint sẽ được tiến hành khi thời gian triển khai Sprint đã hết để kiểm tra phần tăng trưởng đạt được trong Sprint vừa qua. Đây là một hoạt động thanh tra và thích nghi đối với sản phẩm đang được xây dựng. Kết thúc buổi Sơ kết Sprint lộ trình sản phẩm và Product Backlog có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình phát triển mới.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)

  Related Posts
  Sơ kết Sprint

  Sơ kết Sprint là sự kiện diễn ra ở cuối Sprint nhằm thanh tra và thích nghi sản phẩm đang Read more

  Biểu đồ Sprint Burndown có vai trò gì trong Scrum?

  Hiện nay, biểu đồ Sprint Burndown ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc cung cấp các thông tin Read more

  Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

  Định nghĩa của Sprint Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt Read more