GIỚI THIỆU

OKR là một cuộc cách mạng trong việc thúc đẩy thực thi các chiến lược, giúp đẩy nhanh toàn doanh nghiệp nhìn về một mục tiêu chung và đạt được nó một cách xuất sắc. Đó là lí do vì sao những công ty hàng đầu đang dịch chuyển dần sang OKR để doanh nghiệp tập trung, nhạy bén, tăng trưởng nhanh và liên kết cao. Để vận hành quy trình và đảm bảo kỉ luật tư duy từ OKR thì từ đội ngũ lãnh đạo tới nhân viên cần phải được trang bị đầy đủ hiểu biết và kỹ năng.

Chương trình Tư vấn-Huấn luyện OKR

mang đến giải pháp chỉnh thể

cho việc triển khai OKR tại doanh nghiệp

  • Đặt ra các mục tiêu OKR toàn vẹn, đảm bảo đúng chiến lược của doanh nghiệp và đồng bộ trong toàn cấp độ từ doanh nghiệp tới đội nhóm.
  • Đạt được kết quả tốt hơn ngay trong quý đầu tiên được tư vấn triển khai OKR.
  • Thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa làm việc, cộng tác và năng suất hơn nhờ vào tư duy OKR.

Chương trình dành cho ai?

Chương trình Tư vấn-Huấn luyện triển khai OKR hướng tới các tổ chức, doanh nghiệp muốn áp dụng phương pháp OKR. Đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp chuyển đổi số và đang mong muốn bứt phá trong thời gian tới.

Thế nào là một doanh nghiệp áp dụng OKR thành công?

  • Một tổ chức minh bạch, trao quyền và luôn chào đón sự đóng góp.
  • Văn hóa làm việc hạnh phúc, chủ động và kết nối cao.
  • Toàn doanh nghiệp nhìn về một hướng, mọi cá nhân đều làm “được việc” chứ không phải “đủ việc”.
  • Cống hiến và tạo ra giá trị hơn nữa.

CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

BƯỚC 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU

I. MÔ TẢ:

Workshop với ban lãnh đạo để xác định các nhu cầu và ràng buộc đối với việc triển khai OKR

Bước 2: ĐÀO TẠO CƠ BẢN

I. MÔ TẢ:

Toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và những người có liên quan được đào tạo cơ bản về OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:

Cán bộ chủ chốt được đào tạo

BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH QUY TRÌNH OKR

I. MÔ TẢ:

Tạo lập quy trình OKR cho tổ chức bao gồm trình tự, cách thức cộng tác để thiết lập OKR, và công cụ quản lí OKR.

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

Mô tả đầy đủ quy trình OKR tại công ty

BƯỚC 4: HUẤN LUYỆN TẠO LẬP OKR

I. MÔ TẢ

Workshop tạo lập OKR đầu tiên được thực hiện dưới sự giám sát và huấn luyện của nhà tư vấn

Toàn bộ nhân viên được đào tạo căn bản về OKR (online)

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

OKR cho quý đầu tiên triển khai

Nhân viên được đào tạo

Bước 5: Huấn luyện OKR facilitator

I. MÔ TẢ:

Chuyên viên OKR (OKR Facilitator) được đào tạo và kèm cặp để làm chủ quy trình OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO

OKR Facilitator được huấn luyện 

BƯỚC 6: KIỂM TRA VÀ ĐIỀU CHỈNH

I. MÔ TẢ:

Thông qua OKR Facilitator, nhà tư vấn kiểm tra, gợi ý điều chỉnh và cải tiến để đảm bảo quy trình OKR phát huy tác dụng

Các điểm mốc kiểm tra được thống nhất cho suốt một quý đầu tiên triển khai OKR

II. SẢN PHẨM CHUYỂN GIAO:

Tài liệu mô tả quy trình OKR được điều chỉnh.

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ

Hãy liên hệ với Học viện Agile để đăng ký chương trình Huấn luyện Tư vấn – Triển khai OKR!