Trong cuộc khảo sát CEO toàn cầu 2016, PwC báo cáo 55% CEO nghĩ rằng sự thiếu tin tưởng là mối đe dọa đối với tổ chức của họ. Thế nhưng hầu hết lại có rất ít hành động để gia tăng niềm tin, hay chủ yếu là không biết bắt đầu từ đâu. Học viện Agile xin gửi tặng quý bạn đọc tổng hợp bộ tool xây dựng nhóm.
 • Đây có thể là công cụ hướng dẫn cách nhóm bạn làm việc
 • Checklist
 • Mục tiêu cá nhân
 • Giới hạn của hành vi
 • Giá trị của nhóm
 • Vai trò, trách nhiệm và quyền
 • Báo cáo ra bên ngoài

còn tiếp…

ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TOÀN BỘ NỘI DUNG…

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE