– Product Owner chịu trách nhiệm định hướng sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Nhiệm vụ của Product Owner là tối ưu hóa giá trị của sản phẩm thông qua việc tận dụng tốt nhất khả năng sản xuất của Nhóm Phát triển.

– Product Owner là một người duy nhất, không phải là một nhóm người. Điều này không có nghĩa là một mình Product Owner phải làm mọi việc, mà có thể trao đổi, nhận sự hỗ trợ từ những người khác. Tuy nhiên, Product Owner vẫn là người đại diện duy nhất và chịu trách nhiệm về sản phẩm đang xây dựng. Cụ thể, Product Owner là người duy nhất chịu trách nhiệm quản lí Product Backlog – nơi lưu trữ các hạng mục cần phát triển của sản phẩm.

– Ngoài việc quản lí Product Backlog, Product Owner còn phải tích cực tham gia vào các cuộc họp của nhóm để cung cấp các thông tin cần thiết, chủ động quản lí một Kế hoạch Phát hành cho sản phẩm.

Bạn đã biết “6 nhiệm vụ chính của một Product Owner

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE

  Related Posts
   Flaccid Scrum

  Những gì đã xảy ra là họ đã thiếu sự đầu tư cho chất lượng tự thân của phần mềm Read more

  Một ngày trong cuộc sống của Product Owner

  Tặng bạn đọc bộ tài liệu 'Một ngày trong cuộc sống của Product Owner'. Bạn sẽ hiểu thêm về công Read more

  [Video] Scrum là gì?

  Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm Read more

  [Video] Agile là gì?

  Video giúp trả lời những câu hỏi tổng quan về Agile và Scrum như: Agile là gì? Scrum là gì? Read more