Related Posts
Case study-Fruitful
Case study-Fruitful

Là công ty  phát triển phầm mềm của Úc cho thị trường Úc cũng như toàn cầu. CEO người Úc Read more

[Video] Scrum là gì?

Video mô tả tổng quan về vòng đời phát triển một sản phẩm với mô hình Scrum. Các khái niệm Read more

5 BƯỚC ĐỂ CTO VÀ CIO XÂY DỰNG NHÓM AGILE GIÀNH CHIẾN THẮNG
5 BƯỚC ĐỂ CTO VÀ CIO XÂY DỰNG NHÓM AGILE GIÀNH CHIẾN THẮNG

5 BƯỚC ĐỂ CTO VÀ CIO XÂY DỰNG NHÓM AGILE GIÀNH CHIẾN THẮNG

[av_codeblock Read more