Design Thinking - Tư duy cho giải pháp đột phá tích hợp kinh doanh, công nghệ và con người

, ,
Tư duy thiết kế - Design Thinking được nhắc đến như một giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề được áp dụng rộng rãi bởi doanh nghiệp lớn hàng đầu trên thế giới. Trong đó, chúng…