Agile Developers

Agile Developers
| Hà Nội |

Event Overview

Khóa học trang bị toàn diện các kiến thức, kỹ năng và thái độ để một lập trình viên có thể phát triển phần mềm chất lượng với năng suất cao trong thế giới đầy biến động, đòi hỏi sự thích nghi linh hoạt.
Thời lượng 18h của khoá học sẽ giúp bạn áp dụng được ngay các kỹ thuật của clean code và software craftsmanship, sử dụng được các quy trình và công cụ nâng cao vào phát triển phần mềm: CI, JIRA, SCM, DevOps… để tăng năng suất, chất lượng code của mình và nhóm. Khoá học cũng cung cấp các kiến thức, công cụ giúp các lập trình viên tham gia trong các nhóm làm Agile/Scrum tham gia vào nhóm hiệu quả hơn. Không chỉ thế, học viên còn được tiếp cận thái độ làm việc chuyên nghiệp của nghề lập trình và các phương pháp để liên tục phát triển nghề nghiệp.