Agile Management

Agile Management
| Hà Nội |

Event Overview

Đây là khoá học trải nghiệm ngắn giúp người học không chỉ được làm chủ kiến thức mà còn làm chủ các kỹ thuật thực hành hiệu quả cho người bận rộn, bị stress. Khóa học giúp nhân viên của bạn làm chủ công việc một cách hệ thống, giảm thời gian báo cáo và cập nhật tiến độ, nâng cao chất lượng công việc và hoàn thành đúng thời gian.

  • Quản lý công việc trực quan bằng Kanban cho quản lý công việc cá nhân và cộng tác nhóm hiệu quả.
  • Công cụ quản lý offline và online.
  • Đặt mục tiêu tốt.
  • Lập kế hoạch hiệu quả.
  • Các kỹ thuật tách việc.
  • Thích ứng với các khó khăn và thay đổi.
  • Cộng tác và làm việc nhóm.
  • Kaizen và cải tiến liên tục.