Khóa học Pragmatic Scrum

Khóa học Pragmatic Scrum
| Sài Gòn |

Event Overview

Bạn sẽ làm chủ cả lí thuyết và phương pháp vận dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án. Bạn sẽ được “làm Scrum” ngay trong khóa học, và sẽ làm được ngay sau khóa học. Đó là lí do tại sao chúng tôi đặt tên khóa học là Pragmatic Scrum, tức Scrum Hành dụng.