Giới thiệu bạn bè có được khuyến mãi không?

Học viện Agile luôn khuyến khích các bạn chia sẻ giá trị, khuyếch trương những điều tốt để thúc đẩy thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Khi học viên cũ của Học viện Agile giới thiệu, người học sẽ được giảm 10% học phí so với học phí tiêu chuẩn.