Học có đắt không?

Các chương trình đào tạo tại Học viện Agile được thiết kế theo hướng tinh gọn và thực dụng và tối ưu hóa chi phí trong khi vẫn đạt chất lượng cao. Do đó học phí xét trên hiệu quả đầu tư sẽ là “siêu rẻ”.