Học viện Agile có các case nào đã thành công?

Đội ngũ chuyên gia tại Học viện Agile đã đào tạo, tư vấn thành công tại nhiều doanh nghiệp có tính chất hoạt động đa dạng, từ công ty outsourcing, các đơn vị phát triển sản phẩm nội bộ hay các sản phẩm thương mại trong các lĩnh vực khác nhau từ ngân hàng, ecommerce tới viễn thông.

Chúng tôi đã hân hạnh giúp các doanh nghiệp như Viettel, V-Next, Techcombank, NAL Vietnam, Hyperlogy, FPT-Aptech, Zonmob, Thủ Đô Multimedia, NTQ Solution, v.v. nâng cao năng lực ứng dụng Agile, Scrum vào cải tiến quy trình, gia tặng hiệu suất hoạt động.