Học viện Agile có cấp chứng chỉ không, chứng chỉ có lợi ích thế nào?

Chúng tôi không khuyến khích việc thi các chứng chỉ chỉ để “làm đẹp” CV, mặc dù cũng không phản đối việc đó :). Chúng tôi chủ trương học thật, thực hành thật, tạo ra giá trị và đổi thay thật sự. Vì thế phần lớn các chương trình học tập của chúng tôi chỉ cung cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học để ghi nhận sự nỗ lực học tập của các bạn.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp hoặc cá nhân có nhu cầu cao hơn: vừa đạt được kiến thức để thực hành, vừa được chứng nhận quốc tế, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.