Học viện Agile là gì?

Được một nhóm chuyên gia hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Agile, Scrum khởi xướng, Học viện Agile mong muốn giúp sức các cá nhân, đội nhóm và tổ chức gia tăng năng suất và năng lực sáng tạo thông qua thực hành, chuyển giao tri thức và nuôi dưỡng triết lí Agile, Scrum, Lean.

Người học – với tư cách là đối tác, sẽ đồng hành với Học viện Agile để cùng nhau đổi mới từng ngày hướng đến một tương lai tươi đẹp hơn của chính mình và cho cộng đồng.
Học viện Agile cung cấp giải pháp đào tạo, tư vấn huấn luyện Agile/Scrum hoàn chỉnh, bao gồm các chương trình đào tạo năng lực cá nhân, đội nhóm và tư vấn chuyển đổi Agile tại doanh nghiệp.