Tôi đã hiểu và rất thích Agile, nhưng team không support, tôi cần phải làm gì?

Đơn giản là bạn hãy tự mang lại giá trị cho chính mình trước. Khi kết quả đạt được hoàn toàn khác biệt, bạn sẽ thấy “hào quang tỏa sáng’, khi đó sự support tự nhiên sẽ đến.
Tin vui cho bạn là các kĩ thuật quản lí công việc cá nhân áp dụng Personal Kanban hoặc Scrum, các biện pháp thực hành giúp gia tăng chất lượng code như TDD, Refactoring, … có thể áp dụng ở mức độ cá nhân mà không cần sự thay đổi của những người xung quanh.