Thế còn Lean? Agile và Lean có phải là một không?

Agile và Lean trong phát triển phần mềm có rất nhiều điểm chung, nhưng là hai khái niệm khác nhau và có sự khác biệt. Dưới đây, chúng ta sẽ làm một phép so sánh những điểm giống và khác nhau.Agile…

Lean Startup (Khởi nghiệp Tinh gọn) có phải là Agile không?

Lean Startup là phương pháp rất nổi tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thay đổi công nghệ trong thời gian gần đây.Lean Startup có những điểm tương đồng…

Có cần nhiều quy trình và tài liệu không?

Tài liệu tối giản nhất để có thể triển khai được Scrum là Scrum Guide chưa đầy 20 trang. Có thể chúng ta sẽ phải đọc một hai cuốn sách mỏng khác (như Scrum Primer hoặc Agile Project Management),…

Có bộ những bộ tool hay phần mềm nào để thực hành Agile?

Các nhóm Scrum nhỏ, làm việc tập trung có thể chỉ cần các đồ chi phí thấp để có thể vận hành tốt Scrum: bảng trắng, giấy dán, bút viết bảng.Chúng ta cũng có thể sử dụng hàng loạt các…

Triển khai Agile có tốn kém không?

Phụ thuộc vào nguồn lực chúng ta có, việc thực hành Agile có thể đơn giản là sắp xếp lại công việc mà không cần thêm chi phí. Đối với các chương trình chuyển đổi căn bản và toàn diện,…

Agile sẽ tác động tới những ai?

Tùy mức độ và phạm vi áp dụng mà Agile sẽ tác động tới tổ chức. Ở mức đơn giản nhất, việc thực hành Agile giúp gia tăng hiệu suất cá nhân. Ở mức chuyển đổi văn hóa tổ chức, Agile…