Những câu hỏi thường gặp về Agile…

Thế còn Lean? Agile và Lean có phải là một không?

Agile và Lean trong phát triển phần mềm có rất nhiều điểm chung, nhưng là hai khái niệm khác nhau và có sự khác biệt. Dưới đây, chúng ta sẽ làm một phép so sánh những điểm giống và khác nhau.

Agile và Lean có nguyên lý tương đồng với nhau ở nhiều điểm.

 1. Nhấn mạnh vào lập kế hoạch theo cách thích ứng thông qua phát hành sản phẩm sớm, liên tục để thoả mãn khách hàng:
  • Lean: Trì hoãn việc ra quyết định và Bàn giao sản phẩn nhanh. Với hai nguyên lý này, Lean muốn lập kế hoạch thích ứng chứ không phải lập mọi kế hoạch ban đầu cho toàn bộ quy trình và phát hành sớm và liên tục.
  • Agile: Ưu tiên cao nhất của chúng tôi là thỏa mãn khách hàng thông qua việc chuyển giao sớm và liên tục các phần mềm có giá trị. Chào đón việc thay đổi yêu cầu, thậm chí rất muộn trong quá trình phát triển. Các quy trình linh hoạt tận dụng sự thay đổi cho các lợi thế cạnh tranh của khách hàng.
 2. Nhấn mạnh vào phát triển con người:
  • Lean: Tôn trọng con người
  • Agile: Xây dựng các dự án xung quanh những cá nhân có động lực. Cung cấp cho họ môi trường và sựhỗ trợ cần thiết, và tin tưởng họ để hoàn thành công việc.
 3. Tối ưu hoá toàn cục và loại bỏ lãng phí:
  • Lean: Loại bỏ lãng phí, tối ưu hoá toàn cục.
  • Agile:  Phần mềm chạy tốt là thước đo chính của tiến độ. Và trong Tuyên ngôn Agile có đoạn: Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ. Hai điểm này có ý: bất cứ một công đoạn hoặc tạo tác nào mà không đem lại giá trị cho phần mềm đều có thể coi là lãng phí và không được tính.
 4. Xây dựng sản phẩm chất lượng cao tự thân.
  • Lean: Tạo chất lượng tự thân
  • Agile: Liên tục quan tâm đến các kĩ thuật và thiết kế tốt để gia tăng sự linh hoạt.

Lean có ảnh hưởng rất lớn tới sự hình thành của Agile. Lean và Agile có sự liên kết chắt chẽ trong phát triển phần mềm. Nếu bạn đang làm Agile, thì bạn đang làm Lean và ngược lại.

Khác nhau:

 • Lean, một cách tổng quát không phải là một phương pháp mà là cách nghĩ. Agile tuy có cái lõi là triết lí tổng quát, nhưng còn là tập những phương pháp khác nhau mà bạn có thể làm ngay được như Scrum, XP thoả mãn Tuyên Ngôn Agile và các nguyên lý cốt lõi.
 • Agile bao gồm cả những kỹ thuật khác nhau để làm trong phần mềm như các kỹ thuật ở XP (TDD, BDD, v.v).

Như vậy Lean và Agile không phải là tách biệt và đối ngược nhau, chúng ta có thể áp dụng Lean vào bất cứ một phương pháp phát triển Agile nào.

Lean Startup (Khởi nghiệp Tinh gọn) có phải là Agile không?

Lean Startup là phương pháp rất nổi tiếng trong giới khởi nghiệp công nghệ và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thay đổi công nghệ trong thời gian gần đây.

Lean Startup có những điểm tương đồng với triết lí Agile như việc thu ngắn các vòng phản hồi, nhấn mạnh việc học hỏi, chu trình chuyển giao giá trị nhanh chóng, loại bỏ lãng phí v.v.

Có cần nhiều quy trình và tài liệu không?

Tài liệu tối giản nhất để có thể triển khai được Scrum là Scrum Guide chưa đầy 20 trang. Có thể chúng ta sẽ phải đọc một hai cuốn sách mỏng khác (như Scrum Primer hoặc Agile Project Management), nhưng về cơ bản là không cần tìm hiểu quá nhiều.

Agile là mô thức hoạt động tinh giản, đề cao sự hiệu quả thực chất, tạo ra giá trị cho các bên liên quan nên không yêu cầu nhiều tài liệu.

Có bộ những bộ tool hay phần mềm nào để thực hành Agile?

Các nhóm Scrum nhỏ, làm việc tập trung có thể chỉ cần các đồ chi phí thấp để có thể vận hành tốt Scrum: bảng trắng, giấy dán, bút viết bảng.

Chúng ta cũng có thể sử dụng hàng loạt các hệ thống phần mềm, cloud hỗ trợ tương tác nhóm theo triết lý Agile như Trello, Asana, Jira, TFS. Chúng có thể miễn phí hoặc tính phí tùy nhu cầu sử dụng của mỗi nhóm và tổ chức.

Đối với các tổ chức lớn, việc đầu tư cho các công cụ để gia tăng hiệu quả tổng thể luôn là một trong những ưu tiên trong trọng trong danh mục đầu tư cho công nghệ để phát triển.

Triển khai Agile có tốn kém không?

Phụ thuộc vào nguồn lực chúng ta có, việc thực hành Agile có thể đơn giản là sắp xếp lại công việc mà không cần thêm chi phí. Đối với các chương trình chuyển đổi căn bản và toàn diện, sự đầu tư có thể sẽ phải tương xứng với mục tiêu do tổ chức đề ra.