Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ sau thời điểm bài báo 'Sứ mạng phục hồi' (The Quest for Resilience) của Gary Hamel và Liisa Välikangas được đăng trên Harvard Business Review năm 2003. Bài viết đã định nghĩa 'phục hồi là khả năng vượt qua những thay đổi lớn mà không hoặc sẽ không gặp phải khủng hoảng' đồng thời chỉ ra sai lầm mang tính hệ thống của hầu hết các công ty lớn mong muốn có khả năng phục hồi cao. Từ đó tới nay, chúng ta đã đón nhận cả những tin tốt và tin xấu.

 • Tin tốt
 • Tin xấu
 • Cuộc cách mạng về quản lý đang diễn ra
 • Hiểu về sự đổ vỡ

còn tiếp…


HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ


  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE