Agile Leadership

 • Lịch học (Dự Kiến)

  25/01/2019 (8 giờ)

 • Thời gian học

  08h30 – 17h30

 • Địa điểm

  Học viện Agile, Tầng 11, tòa nhà Văn phòng MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội

 • HOTLINE

  08-6593-5631

Mục Tiêu Khoá Học

 • Tại sao các doanh nghiệp hiện đại của thế kỉ 21 lại cần tới Agility để tạo lập lợi thế cạnh tranh bền vững
 • Hiểu mô thức quản trị mới Agile
 • Có cái nhìn toàn cảnh về Agile,
  • Từ triết lí (mindset),
  • Các phương pháp và kĩ thuật chính (methods & practices)
  • Cùng với một số công cụ (tools) đặc thù của Agile.
 • Định hướng cho các hành động tiếp theo để gia tăng Agility cho doanh nghiệp

Nội dung khóa học

 • Agility

 • Tổ chức linh hoạt

 • Agile leadership

 • Từ mục tiêu đến kết quả

 • Cải tiến và học tập liên tục

Bạn sẽ học với ai?

DUONG Trong Tan is an currently an Agile expert, education reform evangelist and entrepreneur. He practices Agile, translates and writes about Agile/Scrum/Lean and learning organizations, trains individuals, coaches teams and helps organizations transforming into Agile culture to be more productive, innovative and agile. He is the first ScrumAlliance’s Certified Scrum Professional in Vietnam; the co-founder of the HanoiScrum and AgileVietnam community. He the first people in Vietnam who translated Scrum Guide and contributed a huge amount of content about Agile and Scrum in his mother langluage.

Doi PHAM

LinkedIn: linkedin.com/in/doipa

His career has led him to be an expert in agile software development, education, training and software craftsmanship. He practices Agile in multiple areas like education, organization management and software development. He is a pioneer to promote Agile and software craftsmanship in Vietnam by co-founding TapChiLapTrinh.vn and CocoDojo – software craftmanship club and board member of Agile Vietnam.
As a profesional Agile Coach, he helps individuals, teams and organization to be productive, innovative by Agile and Lean transformation.

ĐĂNG KÝ HỌC

  [recaptcha]